orman mühendisi ne iş yapar?


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKULTESİ
 

Orman mühendisliğii bu da ne diyenler olacaktır içinizde...
Bende açık söyleyebilirimki burada eğitim görene  kadar bilmiyordum:)
Orman fakultesi adı korkutsa da köklü bir geçmiş e sahip.
Okuldan mezun olan öğrenciler kamu sektöründe orman işletme şeflikleri ve genel müdürlüklerinde orman mühendisi olarak görev yaparlar.
orman mühendislerinin görevini ogm nin sayfasından alıntı olarak yayınlıyorumOrman Mühendisi Ne İş Yapar?


Mühendislerinin, özellikle de taşrada işletme şefi olarak görev yapanların bilfiil yaptıkları işleri kalem kalem alt alta yazmaya kalksak sayfaya sığmayabilir. Öyleki herbiri ayrı bir uzmanlık gerektiren 600 den fazla iş çeşidi vardır, ve bunlara diğer alt faaliyetler dahil değildir. Ormancılık sektörüne yabancı olanlar gerçekten bir Orman Mühendisi nin neler yaptığını, neler yapmak zorunda olduğunu bilememektedir. Bu nedenle de, ne yazık ki Orman Mühendisleri kamuoyu nezdinde layık oldukları önem ve ilgiden yoksun kalmaktadırlar. Aşağıda vereceğimiz bilgiler, Orman mühendisi ne iş yapar? sorusuna biraz olsun ışık tutar umarız...
Orman Mühendisi; bir yetişme ortamındaki ekoloji, toprak, sıcaklık, yağış, türlerin biyolojisi gibi her türlü faktörü değerlendirerek, doğal olarak Orman Kurma Teknikleri'ni bilen ve uygulayan teknik elemandır...

Yukarıdaki genel tanımlamayı yaptıktan sonra konuyu biraz açalım;

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde özellikle kırsal alanlarda işletme şefi olak görev yapan orman mühendislerinin (ki kamu ormancılığının temel direğidir onlar...) sorumluluğunda binlerce hektarlık orman alanları vardır. Bu orman alanları içerisinde köyler, kasabalar, mezralar gibi yerleşim yerleri vardır. Sözkonusu orman alanı üzerindeki hertürlü faaliyet için memurlar, işçiler, araçlar, gereçler mevcuttur ve buradaki herşeyden işletme şefi sorumludur. Bu sorumluluğun yükü altında (ki sözkonusu orman alanındaki milyonlarca ağaçtan bir teki bile zarara uğrasa bunun hesabı işletme şefinden sorulur) işletme şefi olarak görev yapan orman mühendisi, ana hatlarıyla şu görevleri yapar;

Ana görev olarak silvikültürel faaliyetlerde bulunur: Ormanların devamlılığının sağlanması, kendisinden beklenilen orman ürünleri üretimi ile, ekolojik ve sosyal fonksiyonların (Su üretimi, toprak koruması, iklimi düzenlemesi, toplum sağlığı, rekreasyon, ulusal savunma, bilimsel vs.) yerine getirilebilecek şekilde düzenlenmesi ve işletilmesi için sorumluluğundaki ormana silvikültürel müdahalelerde bulunur.

Sevk ve İdare eder, yönetir: Sorumluluk alanı içindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların ormanla olan ilişkilerini düzenler, taleplerini yasalar çerçevesinde karşılar, emrindeki memur ve işçileri sevk ve idare eder, birinci derecede amirdir.
Güvenlik görevlisidir, ormanı korur, devriye gezer, arama yapar, suçlu yakalar, adalete sevk eder yada ettirir: İşletme şefi sorumluluğundaki orman alanı içindeki her türlü yasadışı müdahalelere karşı ormanı ekibiyle birlikte korur. Silah taşır, gece-gündüz demeden ekibiyle birlikte kaçak ağaç kesenlerin peşinde koşar, mesai diye birşey yoktur. Diğer memurlar gibi 8 saatlik mesaiye tabidir ama gerçekte haftasonu, bayram tatili vs. demeden 24 saat görev yapar..

İşletmecidir, üretim yaptırır, ürünleri depolatır, satışa hazırlar: Orman alanlarında tekniğine, plan ve projelere uygun olarak kesilecek ağaçları bizzat tek tek belirler, kesim işini yöredeki kooperatiflere yada işçilere tevzi eder, kesim yaptırır. Standartlara uygun orman ürünü ürettirir, depoya taşıttırır, depolar, satışa hazırlar... Her türlü üretim işlerinde birinci derecede sorumludur.

Planlar ve projelendirir: Ormanlık alandaki her türlü faaliyet belirli bir teknik plana ve projeye dayanır. Bu plan ve projelerin yapımında etkin rol oynar yada bizzat yapar.

Plan ve projeleri uygular, uygulatır; Mevcut plan ve projeleri tekniğine ve yasal prosedürlere bağlı kalarak uygular, uygulattırır.

İnşaatçıdır: Orman alanı içerisindeki her türlü bina, tesis vs. ile orman yolu, köprü, menfez, dikenli tel çitler vs. gibi bütün inşa işlerinde etkin rol oynar, plan-proje yapar, güzergah tayin eder, araç-gereç temin eder, yönetir, yaptırır.

İtfaiyecidir: Orman yangınlarının söndürülmesinde bizzat amir durumundadır, ekibiyle birlikte canını tehlikeye atar, yangınların söndürülmesine çalışır. Orman yangınlarını önleyici hertürlü tedbir ve önlemi almak, yangın mevsiminde teyakkuzda bulunmak durumundadır.

Ekonomisttir: Devlet adına yaptırdığı üretimlerde en az giderle en çok gelir getirecek önlemleri almak, uygulatmak durumundadır. İşletme şefi sorumluluğundaki orman alanında 1. derece ita amiridir.

Gözlemcidir: Orman alanındaki her türlü ekolojik, iklimsel verileri takip eder, teknik gözlem defterlerine kaydeder.

Bilim adamıdır: Her türlü ormancılık araştırmalarını takip eder, uygulanacak olanları uygular, bilimsel araştırmalara katılır.


Bütün iş kalemlerinin hepsini yazmaya kalksak bu siteye sığmaz, ayrıca bu saydıklarımız sadece işletme şefi olarak görev yapan orman mühendislerinin yaptıkları işlerdir. Orman Mühendisleri ayrıca Amenajman heyetlerinde, araştırma kuruluşlarında, ağaçlandırma ve erozyon kontrolunda, milli park alanlarında, kurumlarda; araştırmacı, uzman, yönetici olarak yer alır ve görev yapar. Orman Mühendislerinin yaptıkları işler kategorisine en son eklenen iş ise gördüğünüz gibi İnternet uzmanlığı ve Web tasarımcılığıdır...

Orman şefleri de denilen orman mühendislerine  işletmelerde gorevlerini yapabilmeleri için araba ,şoför, silah temin edilir.yanında çalışan orman muhafaza memurları ve ormancıların şefi durumundadır.orman yangınlarından yangın anında da sorumlu odur.

Doganın içinde çalışmak isteyenler için iyidir fakat her meslek gibi bunun da birçok zorlukları ve kötü yanları mevcuttur
.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !